FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Glad to see you here

Her insanın zaman zaman kendi başına üstesinden gelemediği sorunlar olabilir ve bir uzman desteğine ihtiyaç duyabilir. Psikoterapi kendinize verebileceğiniz en güzel hediyedir.

Devamını Oku >>


KADINLARDA DİSPARONİ (AĞRILI CİNSEL İLİŞKİ)

March 12, 2018 @ 9:45 pm
posted by gulum

 

            Cinsel ağrı bozukluklarından olan disparoni, DSM_IV’e göre; cinsel birleşmeye sürekli ve yineleyici olarak bir ağrının eşlik etmesidir. Disparoninin tanısı, ülkemizde ve tüm dünyada vajinismusla sıkça karıştırılmaktadır. Batılı ülkelerde disparoninin görülme sıklığının %3-43 olduğu tahmin edilmektedir (Nazik ve ark., 2011). Türkiye’deki disparoniye rastlanma oranı tam olarak bilinmemekle birlikte, Doğan (2009)’ın çalışmasında, kadınların 47.2 sinde disparoni olduğu bildirilmiştir. 

            Cinsel birleşme sırasında vajina girişinde ya da daha iç kısımda acı veya ağrı hissedilmesine disparoni adı verilmektedir. Cinsel ilişki sırasında acı, ağrı, yanma ya da tahriş hissi gibi durumlar kadınların zaman zaman yaşadığı ve şikayet ettiği bir sorun olabilir. Ancak kişi bunun bir sorun olduğunun farkında olmayabilir, cinsel ilişkide bir miktar acı duyulmasının normal olduğunu düşünebilir ve bunun tedavi edilebilecek bir durum olmadığına inanabilir. Her kadın zaman zaman cinsel birleşme sırasında ağrı duyabilir. Ancak eğer belli bir süreden fazla devam ediyorsa, her cinsel ilişkide ortaya çıkıyorsa ve kişinin cinsellikten kaçınmasına neden oluyorsa o zaman bu sorunun tanısının konulması ve tedavi uygulanması gereklidir. Ağrılı cinsel birleşme sadece kadınlarda görülen bir sorun değildir, erkeklerde de görülmesi mümkündür.

        DSM-IV de disparoninin tanısı için 3 kriter yer almaktadır:

  1. İlişki sırasında tekrarlayıcı veya sürekli ağrı şikayetinin olması
  2. Bu şikayetin gerginlik ve kişilerarası sorunlara neden olması
  3. Ağrının vajinismus, yetersiz lubrikasyon, ilaç kullanımı, başka bir hastalığa bağlı olmaması.

          Disparoninin tanısı, çoğu zaman vajinismusla karıştırılmaktadır. Vajinismusta cinsel birleşme hiç gerçekleşmez, içeri girme ile ilgili bir sıkıntı vardır; disparonide ise, cinsel birleşme gerçekleşir ancak kadın rahat değildir, cinsel birleşme sırasında acı ve ağrı duyar ve bu nedenle zevk alamaz. Ancak danışanlar cinsel ilişki sırasında acı duyduklarını söylediklerinde, bazen uzmanlar bu durumun vajinismus mu yoksa disparoni mi olduğunu ayırmakta güçlük çekebilirler. Öncelikle cinsel birleşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği tanı için önemlidir, ayrıca vajinismusta fiziksel bir ağrı ya da acıdan çok, bir acı duyma korkusu vardır. Vajinismus disparoniyi de içine alan daha geniş bir tanıdır.

        Kadın cinsel işlev bozukluklarında fiziksel sebeplerin en fazla yer aldığı sorun disparonidir. Disparoni fizyolojik bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkabildiği gibi, psikolojik ve eş/partnerle iletişimle ilgili ilişkisel nedenlerden dolayı da görülebilir. Disparoninin tanısı için öncelikle kişinin bir kadın- doğum uzmanına başvurup muayene olması gereklidir. Eğer muayene sonucunda, cinsel ilişkide ağrıya neden olacak fiziksel bir bulguya rastlanmazsa o zaman sorun psikolojik ya da eşle olan ilişkiden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda bir cinsel terapiste başvurulması en doğrusu olacaktır.

        Kısaca cinsel birleşme sırasında acı ve ağrı duymak olarak tanımlanan disparoninin derin ve yüzeyel disparoni olmak üzere iki çeşidi vardır:

– Yüzeyel disparoni; vajina girişinin etrafında hissedilen ağrılara verilen isimdir.

Yüzeyel disparoniye başka bazı genital sorunlar neden olabilmektedir (vulvar vestibulit sendrom, vajinit,  vajinal mantar enfeksiyonları, genital herpes, üretritis, atrofik vulvitis, vajina kuruluğu, bartholin apsesi, kızlık zarından kaynaklanan sorunlar, cinsel uyarılma problemleri, ön sevişmenin yetersiz olması, alerji ya da tahriş, vb.)

– Derin disparoni; cinsel birleşme sırasında daha derinde kasık bölgesinde hissedilen ağrılardır. Derin disparoniye de öncelikle bazı jinekolojik sorunlar (endometriozis, genital veya pelvik tümörler, irritabl bağırsak sendromu, üriner sistem enfeksiyonları, pelvik inflamatuvar hastalık, vb.) neden olabilmektedir.

        Ayrıca disparoni primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olarak da ortaya çıkabilir. Primer disparoni cinsel hayata adım atılan ilk günden itibaren yani ilk cinsel ilişkiden itibaren acının hissedilmesidir. Sekonder disparoni ise, belli bir durum ya da yaşantıdan sonra acının veya ağrının sonradan ortaya çıkmasıdır. Doğum, kürtaj, vb.  jinekolojik operasyonlar, yaşanan bir cinsel travma,  vajinal kuruluk gibi başka bir duruma bağlı olarak sonradan oluşabilir. 

         Disparoni aslında bir hastalık değil, bir semptomdur. Basit bir anatomik problemden kaynaklanabildiği gibi, çeşitli biyolojik, psikolojik, sosyolojik sebeplerin bir  sonucu olarak  da oluşabilir. Eğer  cinsel ilişki sırasında hissedilen ağrı ve acı fiziksel bir nedene bağlı değilse, o zaman sorunun psikolojik olduğu düşünülür. Disparoninin psikolojik nedenleri şu şekildedir:

– Cinsel ilişkiye dair duyulan korku ve fobik tepkiler

–  İlk cinsel ilişki deneyiminin travmatik olması

–  Altta yatan bir cinsel travma öyküsü

–  Cinsel bilgisizlik ve deneyimsizlik

–  Çiftin arasındaki ilişkisel sorunlar

–  Kadının kendisiyle ilgili olumsuz duygu ve düşüncelere sahip olması

–  Kişilik bozuklukları

–  Eşle ilgili olumsuz duygu ve düşüncelere sahip olma

         Disparoni kadının hem bireysel olarak cinsel hayatını olumsuz etkilemekte, cinsel isteksizlik, uyarılma güçlüğü ve anorgazmiye kadar birçok başka cinsel işlev bozukluğuna da yol açabilmektedir. Zamanla bu nedenle eşler arasında sorunlar oluşabilmektedir. Ayrıca kadının cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı hissetmesi ve rahat olmaması, erkeğin de zamanla bir cinsel işlev bozukluğu geliştirmesine (erken boşalma, sertleşme sorunu, cinsel isteksizlik, vb.) yol açabilir.

          Disparoni başarıyla tedavi edilebilen bir cinsel işlev bozukluğudur. Doğru tedavinin uygulanabilmesi için öncelikle doğru tanının konulması ve altta yatan nedenlerin araştırılması gereklidir. Cinsel terapilerde multidisipliner bir yaklaşım söz konusudur. Yani öncelikle var olan sorunun tanısı konulurken kişinin/ çiftin tıbbi muayeneden geçmesi gereklidir ki böylece, cinsel işlev bozukluğuna yol açan fiziksel ya da hormonal bir neden varsa önce onun tespit edilebilsin. Eğer fiziksel, tıbbi bir sorun yoksa daha sonra psikolojik ve ilişkisel faktörler araştırılır. Cinsel işlev bozukluklarının çoğu büyük oranda psikolojik ya da çift arasındaki ilişkisel sorunlara bağlı ortaya çıkmaktadır. Ancak disparonide ağrılı cinsel ilişkiye neden olabilecek faktörlerin fiziksel olma ihtimali de yüksektir, bu neden öncelikle kişinin iyi bir jinekolojik muayeneden geçmesi şarttır. Muayenenin sonucuna göre uygulanacak tedaviye karar verilir. Jinekolojik bir sorun varsa, kadın- doğum uzmanı ona göre bir tedavi önerecektir. Eğer jinekolojik bir sorun yoksa, kadının cinsel birleşmede ağrı ve acı duymasına neden olabilecek psikolojik ve ilişkisel nedenler araştırılır, çiftin cinsel öyküleri ve kişisel öyküleri alınarak cinsel terapi ve çift terapisi uygulanabilir.

 

Leave a Reply